top of page

HET TEAM

MATTHIJS

Ik zoek nieuwe manieren om waarde te genereren en bestaande uitdagingen aan te gaan. Ik vind nieuwe partners, nieuwe leveranciers en nieuwe klanten. Mijn netwerk helpt mij hiermee.

AART-JAN

Ik word nog iedere dag enthousiast als ik een team zie groeien in houding en gedrag in een samenwerkingsverband waarin het collectieve belang boven het individuele belang wordt gesteld.

100 UUR in 100 SEC

  • 100uur
bottom of page