top of page

Doe de scan, geef uw antwoorden door en u krijgt binnen 48 uur antwoord op de vraag :

Hoeveel rendement laat mijn onderneming liggen ?

Inzicht : Op welk ketenaspect kan mijn onderneming nog beter worden ?

Handreiking : Bij welk bedrijfsaspect is de grootste stap voorwaarts te realiseren ?

Advies : Met deze concrete vervolgstappen zet jij groei op de agenda.

Aan de hand van 10 stellingen wordt bepaald hoeveel rendement-efficiency verbetering je kan bereiken. Beantwoordt per bedrijfsaspect hoeveel ruimte met behulp van een cijfer 1 tot en met 5 er volgens jou nog ligt in verbetering. Probeer zo eerlijk mogelijk antwoord te geven bij iedere stelling.

1 = heel veel ruimte tot verbetering

2 = ruimte tot verbetering

3 = neutraal, geen idee

4 = beperkte ruimte tot verbetering

5 = geen ruimte tot verbetering

Stelling 1.

Ik weet wie mijn klanten zijn en wat het onderscheidend vermogen van mijn onderneming is 

(ik kan precies aangeven hoe mijn onderneming zich onderscheidt van mijn concurrenten en ik welke behoefte van mijn klanten ik voorzie)

Stelling 2.

Ik ken de eigenschappen van het voortbrengingsproces (dienst en/of product) van mijn klant 

(ik kan precies aangeven aan welke eisen mijn dienstverlening moet voldoen om aan te sluiten op het proces van mijn klant. Denk aan prijsstelling, levertijden, productspecificaties etc.)​

Stelling 3.

Ik weet precies welke producten/diensten de meeste winstgevendheid geven en via welke kanalen deze aangeboden moeten worden.

(ik ben bekend met het koopgedrag en selectiecriteria van mijn klanten)

Stelling 4.

Ik meet periodiek en weet exact de ontwikkeling van de winstgevendheid van mijn onderneming.

(ik ben bekend met de periodieke omzetontwikkeling, bruto winst, directe inkoopkosten, voortbrengingskosten, bedrijfsresultaat)

Stelling 5.

Ik ken de eigenschappen van alle bedrijfsactiviteiten. Welke aspecten van de activiteiten waarde toevoegen voor de klant​.

(ik ben bekend met de 8 vormen van verspilling en ik stimuleer de medewerkers om verbeteringen aan te geven en deze door te voeren)

Stelling 6.

Wij houden regelmatig teamoverleg en 1 op 1 gesprekken om resultaten te bespreken zodat mijn team verantwoordelijkheid kan nemen voor de uitkomst van hun werkzaamheden .

(wanneer is het laatste teamoverleg geweest ? Notulen, aktielijsten, terugkoppeling van akties)

Stelling 7.

Ik heb de visie en gedrevenheid om mijn personeel continue te laten leren en te inspireren om aanvullende expertise te verwerven.

(ik ben bekend met het principe van 1 taak kan door 3 medewerkers perfect uitgevoerd worden en iedere medewerker kan 3 belangrijke taken perfect uitvoeren. Flexibele inzet door multi-tasking)

Stelling 8.

Mijn bedrijf stelt tijdig en accuraat een winst & verliesrekening op met een balansoverzicht. Er is inzicht in het werkkapitaal en de voorraadpositie.

(kijk je verder dan wat je bankrekening je vertelt)

Stelling 9.

Ik stuur op waarde creatie in de keten en overleg op frequente basis met mijn toeleveranciers op basis van gelijkwaardigheid.

(ik ben bekend met het pull en flow principe in de supply chain en het begrip van ontkoppelpunten. Just in Time principe)

Stelling 10.

Ik heb als ondernemer voldoende tijd om enerzijds te ontspannen en anderzijds om na te denken over de toekomstige ontwikkeling 9kansen en bedreigingen) van mijn bedrijf.

(denk aan de dagelijkse beslommeringen waar je als ondernemer in getrokken wordt. Leven naar de hektiek van de dag)

Je hebt de scan voltooid. Geef de antwoorden door 

  • 100uur
bottom of page