top of page

OPLOSSINGEN

MISSIE

Meer plezier en succes

in ondernemen

VISIE

Samen met de ondernemer een effectieve invulling geven aan het uitbouwen van het bedrijf en het verbeteren van de bedrijfsvoering.

100 UUR KLANKBORD

Als raad van advies geven we de ondernemer een kader en bewaken we de voortgang van de strategie ontwikkeling;

KLANKBORD FUNCTIE

Met onze ervaring, kennis en kunde ondersteunen we de ondernemer door te Trotseren (kritische vragen) en te Verifiëren (onafhankelijke positie) bij de formulering van doelstellingen;

DOELMATIGHEIDS
ONDERSTEUNING

100 UUR WINST VERHOGING

Gebruikmakend van ons internationale netwerk van ervaren ondernemers en specialisten voorzien we de ondernemer en het management team van advies en implementatie ervaring om besluiten te realiseren.

EXPERTISE
ONDERSTEUNING

Wij ondersteunen de ondernemer en het team operationeel bij de daadwerkelijke implementatie van de verbeterinitiatieven. Indien nodig adviseren we experts op interim basis in te schakelen.

EXPERTISE
IMPLEMENTATIE

Twee ervaren ondernemers, twee totaal verschillende persoonlijkheden, één gemeenschappelijke passie: die van bedrijfskundige professionaliteit.

Onze kennis en ervaring in combinatie met ons internationale netwerk van specialisten geeft u de diepgang die helpt bij het verbeteren van uw ondernemingsresultaat. 

Iedere week zijn we bezig met uw onderneming, met uw plannen, knelpunten en uitdagingen. We komen regelmatig samen in een goed gestructureerde setting, als Raad van Advies, met notulen en actie punten. We zijn de kritische partners, die spiegelen zonder vertekening, die zeggen waar het op staat en dat gedegen onderbouwen.

Gezond verstand en een heldere analyse van de feiten zijn leidend bij het komen tot nieuwe inzichten, maatregelen en planning. 

Waar nodig gebruiken we bekende modellen en concepten als de Business Canvas, Blue Ocean Strategy, Lean, Organizational Behaviour Management en andere handsame gereedschappen.

100 UUR DOOR HET JAAR

100 UUR WINST VERHOGING

Ondernemen heeft veel overeenkomsten met zeilen, waar je rekening moet houden met veranderend weer en onverwachte omstandigheden. Zo moet ook een onderneming bijsturen op basis van veranderde marktposities en omgevingskrachten. Een schip is net zo zeewaardig als zijn bemanning, net als een bedrijf zo succesvol is als zijn team en zijn propositie. 

Wat maakt uw bedrijf uniek? Waarom zal de klant liever voor u kiezen, al zijn de anderen misschien wel goedkoper? Wat is de toegevoegde waarde van de dienstverlening? Wat zijn uw uitdagingen?

In 100 uur maken we een bedrijfsanalyse en toetsen we  de bevindingen met u. Deze analyse wordt afgesloten met een praktisch, haalbaar en duidelijk plan van aanpak. Bent u met het verbeterplan akkoord, dan gaan we met u verder met de implementatie. Kunt u zich niet vinden in het plan, dan nemen we afscheid zonder verdere verplichtingen, even goede vrienden.

100 UUR NON-STOP
  • 100uur
bottom of page